Racisme melden

Heb je racisme beleefd, gezien of gehoord?

België:
Je kan melding doen of advies vragen bij Unia (ook in het Frans) via het gratis nummer 0800 12 800 of unia.be.

Nederland:
Je kan discriminatie melden of advies vragen op 0900 2 354 354 of via discriminatie.nl.

Bij incidenten met (racistisch) geweld kan je melding doen bij de politie.
Er zijn instanties voor klachten over de politie:

België:
Je kan contact opnemen via aigpol.be of comitep.be.

Nederland:
Surf naar politie.nl/contact (ga naar ‘klacht indienen’) of vraag advies bij controlealtdelete.nl/hulp-nodig.

<< Ga naar de pagina over Racisme: Stop de pijn
>> Neem zeker ook een kijkje in de toolbox.