Onze visie

Het Netwerk Antiracisme en –Discriminatie ontwikkelde een gezamenlijke visie tegen racisme in het jeugdwerk.

Het jeugdwerk wil een plek zijn waar alle kinderen en jongeren zich welkom voelen, zichzelf kunnen zijn en zich kunnen ontplooien. Om dat te kunnen realiseren, kijken we verder dan wat de antiracismewet omschrijft. We willen ook het dagelijkse, vaak onbedoeld en onbewust racistisch denken, spreken en handelen aanpakken. We willen plegers en omstaanders voldoende sensibiliseren en begeleiden en zetten vanuit dialoog en een open houding een leerproces in gang om racisme te doen verdwijnen uit het jeugdwerk. Dat leerproces moet ons ook sterken om slachtoffers van racisme gepast te steunen en hen actief te tonen dat we optreden tegen elke vorm van racisme, zowel op micro-, meso- als macroniveau.

Het jeugdwerk is een belangrijke maatschappelijke actor. De stem van het jeugdwerk kan een verschil maken in de strijd tegen ongelijkheid, discriminatie en racisme. We vertrekken vanuit een bezorgdheid voor alle kinderen en jongeren. Met deze gezamenlijke visietekst wil het jeugdwerk een voortrekkersrol opnemen in de strijd tegen racisme, zowel in de eigen organisatie, als binnen het bredere jeugdwerk, tot in de gehele maatschappij.

De visietekst tegen racisme werd opgesteld en ondertekend door de leden van het Netwerk Antiracisme en -Discriminatie:
Uit De Marge vzw, Chirojeugd Vlaanderen, De Ambrassade, Tumult, Scouts & Gidsen Vlaanderen, Roots, Vlaamse Dienst Speelpleinwerk, Pimento, Kazou, Wel Jong Niet Hetero, Sporta, StampMedia, Bamm!, Formaat, Oranje vzw, Demos, FOS Open Scouting, Groep Intro, Artforum Urban Woorden, KAJ, KSA, KLJ, JNM, IJD, Hand in Hand, Kif Kif, Minderhedenforum, Motief vzw, Orbit, Ella, Merhaba

en wordt mee onderschreven door volgende organisaties:
AFS Vlaanderen, AjKo vzw, Arktos vzw, Bazzz, BIZON vzw, Buurtwerk ’t Lampeke, Crejaksie vzw, D’Broej, Dyade vzw, Graffiti vzw, Horizon vzw, JES vzw, JOETZ vzw, vzw JONG, Jongerencentrum Bouckenborgh, Jeugddienst Wetteren, vzw Jeugdprogrammatie, KEI-JONG vzw, KENA vzw, Kenniscentrum Kinderrechten, Kind & Samenleving vzw, Kinderrechtencoalitie Vlaanderen, Koning Kevin vzw, Kruiskenshoeve vzw, LEJO vzw, Passerelle vzw, Piazza, Recht-Op vzw, Roeland vzw, STA-AN vzw, Stormkop, Top Vakantie vzw, Theaterwerkplaats Nest, VFG-JONG

>> Onderschrijft jouw organisatie ook graag de visietekst? Stuur ons dan een berichtje via de contactpagina!