Hulpvragen?

Waar kan je terecht met hulpvragen?

De situatie kan te zwaar zijn of meer van je verwachten dan je gewend bent. Dat is geen schande, het is belangrijk dat je je eigen grenzen kent en op tijd op zoek gaat naar hulp.

Bespreek de situatie met een andere persoon uit de leiding, een vrijwilliger of jeugdwerker.
Ga eens te rade bij je koepelorganisatie of jeugddienst. Zij hebben vaak ervaring met gelijkaardige situaties of kunnen gemakkelijker doorverwijzen indien nodig.

Volgende instanties kunnen je zeker helpen met je hulpvraag:

  • Uit De Marge, het steunpunt voor jeugdwerk en jeugdbeleid met kinderen en jongeren in een maatschappelijk kwetsbare situatie
  • Awel luistert naar alle kinderen en jongeren met een vraag, een verhaal of een probleem
  • CLB, het Centrum voor Leerlingenbegeleiding
  • JAC, het Jongerenaanbod van het CAW
  • TEJO, Therapeuten voor Jongeren
  • OverKop: jongeren tot 25 jaar kunnen er terecht voor activiteiten, een luisterend oor, therapeutische hulp, enz.
  • 1712, een professionele hulplijn voor vragen over geweld, misbruik en kindermishandeling
  • Zelfmoordlijn
  • Lumi, voor (o.m.) vragen over gender en seksuele diversiteit
  • Merhaba verenigt en empowert LGBTQI+-personen met een migratieachtergrond