Hulpvragen?

Waar kan je terecht met hulpvragen?

De situatie kan te zwaar zijn of meer van je verwachten dan je gewend bent. Dat is geen schande, het is belangrijk dat je je eigen grenzen kent en op tijd op zoek gaat naar hulp.

Bespreek de situatie met een andere persoon uit de leiding, een vrijwilliger of jeugdwerker.
Ga eens te rade bij je koepelorganisatie of jeugddienst. Zij hebben vaak ervaring met gelijkaardige situaties of kunnen gemakkelijker doorverwijzen indien nodig.

Volgende instanties kunnen je zeker helpen met je hulpvraag: