Klachtenbehandeling

Klachtenlijn van het Kinderrechtencommisariaat

Het Kinderrechtencommissariaat onderzoekt klachten over onrecht tegenover kinderen en jongeren. Je kan met hen contact opnemen op hun website, via het gratis nummer 0800 20 808 of via e-mail naar klachten@kinderrechten.be

Melding maken van racisme

Gediscrimineerd of getuige van discriminatie? Je kan hier een melding van maken bij Unia. Dit kan online, via het gratis nummer 0800 12 800 of door een afspraak te maken bij een lokaal contactpunt.

Dienst Interne Zaken van de lokale politie

Op de website lokalepolitie.be vindt u algemene informatie over de organisatie van de lokale politie en de verschillende zones(opent in nieuw venster). Via de online diensten kunt u ook een klacht neerleggen.

Gegevensbeschermingsautoriteit

Vermoed je dat jouw eigen persoonsgegevens zijn verwerkt op een manier die in strijd is met de regelgeving inzake gegevensbescherming, dan kan je een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Tzitemzo

Op tZitemzo kan je alle vragen stellen over kinderrechten, over de Belgische wet en kinderen.

Commissie Juridische Bijstand

Als u te maken hebt met een gerechtelijke procedure en u bent op zoek naar informatie of advies, dan kunt u bij een Commissie voor Juridische Bijstand (CJB) terecht voor gratis juridische eerstelijnshulp (Gratis Advocaten Advies).

Een klacht indienen tegen een medewerker van de federale of lokale politie

Een klacht indienen tegen een medewerker van de federale of lokale politie kan via dit online klachtenformulier.

Vlaamse Ombudsdienst

De Vlaamse Ombudsman is het hoofd van de Vlaamse Ombudsdienst. Dat is de instelling die onder andere klachten van burgers over de werking van de Vlaamse overheid behandelt, en daarover adviezen geeft aan het parlement.

Een klacht indienen bij het Comité P

Bij het Comité P (Comité van Toezicht op de Politiediensten) kun je klachten indienen over vermoedelijke inbreuken of onregelmatigheden binnen de Belgische politiediensten. Het Comité P is een onafhankelijke instantie die toezicht houdt op de werking van de politiediensten en onderzoekt klachten met betrekking tot hun functioneren. Een klacht indienen kan op deze pagina.