Het logo

Met het logo kiest het netwerk voor verbinding als uitgangspunt. Het bestaat uit verschillende figuren die met elkaar verbonden zijn. De abstracte vorm symboliseert de gelijkheid, iedereen telt mee.

Tegelijkertijd werden er verschillende kleuren uitgewerkt om de diversiteit van onze samenleving te weerspiegelen. Er is dan ook bewust gekozen om geen hoofdkleur te gebruiken. De verschillende kleurcombinaties van het logo mogen door elkaar gebruikt worden.

De figuren houden elkaars hand vast, opnieuw een symbool van verbinding dat centraal staat binnen het netwerk. Het symboliseert onze gezamenlijke strijd tegen racisme en discriminatie. We sluiten niemand uit en reiken de hand om het gesprek met iedereen aan te gaan.

Het logo straalt speelsheid en positiviteit uit. Op die manier willen we ons als jeugdwerk samen tegen racisme verenigen. Niet louter met saaie lessen, maar op een speelse wijze willen we het thema bekendmaken en handvaten aanreiken om ermee om te gaan. Een positieve houding is daarvoor essentieel: veroordeel de racistische handeling, maar geef elke persoon een kans om uit zijn fouten te leren.

Samen tegen racisme

Wil je mee de strijd aangaan tegen racisme en discriminatie en ‘Jeugdwerk tegen racisme’ mee actief uitdragen? Contacteer ons dan voor het logo en bijkomend communicatiemateriaal!