Jongeren en politie

Advies Vlaamse Jeugdraad

De Vlaamse Jeugdraad wil de vicieuze cirkel van wantrouwen en angst tussen politie en jongeren doorbreken.

Vrijwilligers, jongeren- en jeugdwerkadviseurs van de Vlaamse Jeugdraad besloten daarom in mei 2021 dat het grondig tijd werd om samen met beleidsmakers en de politieorganisatie voor grote structurele oplossingen te zorgen.

De aanbevelingen in het nieuwe advies van de Vlaamse Jeugdraad worden opgedeeld in zes verschillende hoofdstukken: De relatie tussen politie en jongeren, etnisch profileren en politiegeweld, klachten en sancties, opleiding en rekrutering, publieke ruimte, rechten en plichten. Per hoofdstuk doen we concrete aanbevelingen om van politie-agent terug een topjob te maken.

Lees het advies hier.