Jeugdwerk tegen racisme

Het jeugdwerk wil een plek zijn waar alle kinderen en jongeren zich welkom voelen, zichzelf kunnen zijn en zich kunnen ontplooien.

Racisme en discriminatie hebben een grote impact op hun ontwikkeling en zorgen voor kwetsingen. Het jeugdwerk is dan ook een belangrijke maatschappelijke actor in de strijd tegen racisme en discriminatie.

Uit De Marge vzw en Chirojeugd Vlaanderen kwamen daarom met een gezamenlijk initiatief: het Netwerk Antiracisme en -Discriminatie. Het netwerk is samengesteld uit 30 jeugdwerkorganisaties en organisaties uit de antiracismebeweging.

De stem van het jeugdwerk kan een verschil maken in de strijd tegen ongelijkheid, discriminatie en racisme. We vertrekken vanuit een bezorgdheid voor alle kinderen en jongeren.

We engageerden ons om een gedragen visie tegen racisme in het jeugdwerk uit te werken en deze in de praktijk om te zetten via vorming en tools, op maat van jeugdwerkers en vrijwilligers. Daarnaast is het ons doel om een draagvlak te creëren om racisme aan te pakken door middel van getuigenissen van kinderen en jongeren.

We keuren elke vorm van racisme af en willen racisme en discriminatie – zowel binnen de jeugdsector als daarbuiten – aanpakken.

Foto Jeugdwerk tegen racisme © Uit De Marge vzw – Yves Verhasselt